Предмети кои се слушале во зимскиот семестар 2018/19 – 5 годишни

VII семестар (испити за студенти кои не ги положиле колоквиумите) Орална медицина и патологија 1 11.06.2019 г. Претклиничка орална хирургија 10.06.2019 г. превземи Клиничка мобилна протетика 1 19.06.2019 г. превземи Анестезија и седација 17.06.2019 г. Клиничка кариологија 1 18.06.2019 г. Read more

Предмети кои се слушале во летниот семестар 2018/19 – 5 годишни

VIII семестар 1-ва колоквиумска недела Орална медицина и патологија 2 12.04.2019 г. превземи Oрална хирургија 1 05.04.2019 г. превземи Клиничка мобилна (П.П.) 14.04.2019 г. превземи Претклиничка пародонтологија 07.04.2019 г. превземи Клиничка кариологија 2 / Ортодонција 1 10.04.2019 г. превземи Превентивна Read more

Каталог и тарифник на услуги

На  линкот може да ги најдете сите услуги кои ги нуди Универзитетот Св. Кирил и Методиј и неговите членки. Со избор на Стоматолошкиот факултет од понудено мени, можете да ви видите сите услуги кои ги нуди Факултетот додека пак со избор на Read more