Едукативни работнилници – Летна школа 2019

Во рамки на 1. Летна школа организирана од Стоматолошкиот факултет – Скопје при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ – Скопје, која ќе се одржи во Охрид од 28.6.2019-1.7.2019, ќе се одржат следните работилници: Естетско фасетирање со Duceram kiss керамика (превземи програма) Read more

Промена во термините на полагање

Се известуваат студентите дека има промена во термините на полагање во втора колоквиумска недела во X семестар.   II колоквиумска недела  од  23.05. до 31.05.2019 четвр  23.5 понед. 27.5 Вторник 28.05. Среда29.5 Четврт.30.5 петок  31.5 сабота. 1. 6 Детска стоматологија1 Read more

Предмети кои се слушале во зимскиот семестар 2018/2019 – СЗТ

  I семестар (испити за студенти кои не ги положиле колоквиумите) Анатомија и физиологија на џвакален систем 10.06.2019 г. превземи Морфологија на заби 1 11.06.2019 г. Заботехнички апарати и инструменти 12.06.2019 г. Медицинска психологија со медицинска етика 19.06.2015 г. превземи Read more

Предмети кои се слушале во летниот семестар 2018/2019 – СЗТ

II семестар 1-ва колоквиумска недела Технологија на заботехнички материјали 1 05.04.2019 г. превземи Морфологија на заби 2 / Технологија на фиксни протези (коронки) 09.04.2019 г. превземи Ергономија 11.04.2019 г. превземи Превентива на орални заболувања 12.04.2019 г. превземи Орална физиологија / Read more

Предмети кои се слушале во зимскиот семестар 2018/2019 – 6 годишни

I семестар (испити за студенти кои не ги положиле колоквиумите) Медицинска хемија 12.06.2019 г. Биохемија 19.06.2019 г. Анатомија 1 10.06.2019 г. Биологија 11.06.2019 г. Биофизика 18.06.2019 г. Медицинска етика и психологија 13.06.2019 г. превземи Англиски јазик 1 25.06.2019 г.   Read more

Предмети кои се слушале во летниот семестар 2018/2019 – 6 годишни

II семестар 1-ва колоквиумска недела Анатомија 2 09.04.2019 г. Физиологија 1 11.04.2019 г. Хистологија и ембриологија 05.04.2019 г. Дентални материјали 13.04.2019 г. превземи Анатомија и морфологија на вилици и заби 07.04.2019 г. Спорт и здравје / Биостатистика / Применети информатички Read more

Предмети кои се слушале во зимски семестар 2018/2019 ССС-ОХ

  I семестар (испити за студенти кои не ги положиле колоквиумите) Медицинска психологија со медицинска етика 11.06.2019 г. превземи Анатомија со дентална морфологија 12.06.2019 г. Орална биохемија и физиологија 10.06.2019 г. превземи Медицинска информатика / Ергономија / Професионализам и тимско Read more

Предмети кои се слушале во летен семестар 2018/2019 ССС-ОХ

  II семестар 1-ва колоквиумска недела Орална хистологија и ембриологија 08.04.2019 г. превземи Орална микробиологија и имунологија 10.04.2019 г. превземи Основи на орална хигиена 05.04.2019 г. превземи Англиски јазик / Исхрана и орално здравје / Медицинска документација во стоматологијата / Read more