Каталог и тарифник на услуги

На  линкот може да ги најдете сите услуги кои ги нуди Универзитетот Св. Кирил и Методиј и неговите членки. Со избор на Стоматолошкиот факултет од понудено мени, можете да ви видите сите услуги кои ги нуди Факултетот додека пак со избор на Read more

Испити кои се слушале во зимскиот семестар 2018/19 – ССС

I семестар 1-ва декада (испити за студенти кои не ги положиле колоквиумите) Медицинска етика и психологија 25.01.2019 Орална биохемија и физиологија 28.01.2019 Анатомија со дентална морфологија 29.01.2019 Ергономија 30.01.2019 Професионализам и тимска работа 04.02.2019 2-ра декада (испити за студенти кои Read more

Предмети кои се слушале во летниот семестар 2017/18 – СЗТ

  II семестар Технологија на заботехнички материјали 1 22.01.2019   Морфологија на заби 2 23.01.2019   Технологија на фиксни протези (коронки) 24.01.2019   Ергономија (изборен) 25.01.2019   Превентива на орални заболувања (изборен) 28.01.2019 превземи Орална физиологија (изборен) 29.01.2019     Read more

Предмети кои се слушале во зимскиот семестар 2018/19 – СЗТ

  I семестар 1-ва декада (испити за студенти кои не ги положиле колоквиумите) Заботехнички материјали и инструменти 25.01.2019 Анатомија и физиологија на џвакален систем 28.01.2019 превземи Реконструктивни дентални процедури 29.01.2019 Морфологија на заби 1 30.01.2019 Пародонтологија 31.01.2019 Медицинска етика и Read more

Предмети кои се слушале во летниот семестар 2017/18 – 6 годишни

  II семестар Физиологија 1 23.01.2019 Хистологија 24.01.2019 Анатомија на вилици и заби 28.01.2019 превземи Дентални материјали 29.01.2019 Хистологија 31.01.2019 Анатомија 04.02.2019   IV семестар Патофиза 23.01.2019 Епидемиологија 24.01.2019 Фармакологија 25.01.2019 Патолошки основи на болеста 28.01.2019 Неврологија 29.01.2019 ПМП-парцијална 30.01.2019 Read more

Предмети кои се слушале во зимскиот семестар 2018/19 – 6 годишни

I семестар 1-ва декада (испити за студенти кои не ги положиле колоквиумите) Медицинска етика и психологија 24.01.2019 Англиски јазик 25.01.2019 Медицинска хемија 28.01.2019 Анатомија 1 29.01.2019 Биологија 30.01.2019 2-ра декада (испити за студенти кои не ги положиле колоквиумите) Англиски јазик Read more