Распоред за полагање на завршен испит по предметот Орална биохемија

Студентите кои ќе го полагаат завршниот испит  да се јават спрема посочениот распоред кај проф. Пешевска  во 8 30 ч.                 Индекс и пријава за испит се обврзни на денот на полагањето.                 8.6. 2018.г              Read more

Распоред за полагање испит по предметот Орална биохемија

  ЗА ДОКТОРИ ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА (6.6. 2018 г. ) Испитотот ќе се одржи во амфитеатарот на  Стоматолошки факултет по следниот распоред:                            15-1545 ч 1.        АНТИГОНА ИСУФИ=7144 2.        БЕРНА ИМЕРИ=7118 3.        ЕРДУАН КУРТИШИ=7102 4.        ЕРДА САЛИ=7122 5.        ДЕСПИНА ВЕЛИЧКОВСКА=7127 Read more

За координирање на ЕКТС

КООРДИНАТОР НА ЕКТС НА СТОМАТОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ Проф. д-р С. Пешевска ДОКТОРИ ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА ПРОФЕСОР КООРДИНАТОР НА ЕКТС        СТУДЕНТ КООРДИНАТОР НА ЕКТС  I ГОДИНА Проф. д-р Ќ. Ивановски Наташа Трајковска Мартина Анастасовска II ГОДИНА   Проф. д-р Read more

Јунска испитна сесија – ССС – орален хигиенолог – учебна 2017/18

1 испитен рок   Предмет Дата Час Резултати 1 семестар Медицинаска етика и психологија 04.06.2018 13-15 превземи резултати Анатомија со дентална морфологија 07.06.2018 8-9   Орална биохемија и физиологија 09.06.2018 8-9 превземи резултати Ергономија 11.06.2018 13-14   2 семестар Орална Read more

Поранешни сесии – стручна стоматолошка сестра – орален хигиенолог

Резултати од I колоквиум по орална микробиологија со имунологија РЕЗУЛТАТИ ОД ПРВ КОЛОКВИУМ ПО ПРЕДМЕТОТ ГЕРОНТОСТОМАТОЛОГИЈА Резултати од колоквиум по предметот Менаџмент во стоматологија Резултати од колоквиум по предметот Ортодонција Резултати од колоквиум по предметот Хистологија и ембриологија Резултати од Read more

Јунска испитна сесија – СЗТ – учебна 2017/18

1 испитен рок   Предмет Дата Час Резултати 1 семестар Медицинска етика и медицинска психологија 04.06.2018 13-15 Морфологија на заби 1 05.06.2018 11-12 Анатомија и физиологија на џвакален систем 06.05.2018 11-12 Заботехнички апарати и инструменти 07.06.2018 11-12 Реконструктивна дентална процедура Read more

Поранешни сесии – стручни забни техничари

Резултати од тест по биомеханика на џвакалниот систем Резултати од тест 2 по Технологија на материјали 1 Резултати од тестот по предметот Технологија на фиксни протези (коронки) Резултати од втор колоквиум по предметот Ортодонција 2 Резултати од вториот колоквиум по Read more

Поранешни сесии – интегрирани студии ДДМ

РЕЗУЛТАТИ ОД КОЛОКВИУМОТ ПО ПРЕДМЕТОТ МЕНАЏМЕНТ ЗА ДОКТОРИ ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА КОИ ПОЛАГАА НА 10.05.2018 РЕЗУЛТАТИ ОД ВТОР КОЛОКВИУМ ПО ПРЕДМЕТОТ ПРЕВЕНТИВНА СТОМАТОЛОГИЈА РЕЗУЛТАТИ ОД ВТОР КОЛОКВИУМ ПО ПРЕДМЕТОТ ДЕНТАЛНИ МАТЕРИЈАЛИ РЕЗУЛТАТИ ПО ПРЕДМЕТОТ ДЕНТАЛНА ТРАУМАТОЛОГИЈА РЕЗУЛТАТИ ОД КОЛОКВИУМ ПО Read more

Јунска испитна сесија – интегрирани студии ДДМ – учебна 2017/18

1 испитен рок   Предмет Дата Час Резултати 1 семестар Медицинска хемија 01.06.2018 8-11 Медицинска етика и психологија 04.06.2018 13-15 превземи резултати Анатомија 1 06.06.2018 13-15 Биологија 07.06.2018 13-14 Биофизика 08.06.2018 13-14 Биохемија 13.06.2018 13-16 Англиски јазик 1 18.06.2018 13-14 Read more