Пријавување на испити за есенски испитен рок

Се известуваат студентите  дека пријавување на испити за есенски испитен рок ќе започне на 15.07.2019 до 23.08.2019. По роковите наведени погоре ќе се наплаќаат надоместоци според одлуката од Деканатска управа од 29.01.2019 година, која е објавена на web страницата на Read more

Известување за испит по предметот Микробиологија со имунологија

Испитот по предметот Микробиологија со имунологија ќе се одржи на 12.07.2019 година (петок) со почеток во 11:00 часот.   Проф. д-р Златко Георгиев

Известување за испити на Катедрата за ортодонција

До сите студенти кои положиле испити на Катедрата за ортодонција кои се немаат јавено да земат оценка и немаат заведено оценка во индекс и електронски, последниот термин за запишување на оценката во индекс е петок 28.06.2019 во 11:00 часот. проф.д-р Read more

Распоред за полагање по предметите Гнатологија, Претклиничка мобилна, Технологија на заботех.мат. и Биомеханика на џвакалниот систем

Предмет Термин Гнатологија 03.7 2019 во 9 часот Претклиничка мобилна протетика 10, 11 и 12.7 во 9 часот. Практичниот дел од испитот започнува од 01.7 во 8 часот Технологија на заботехнички материјали 2 04.7 2019 во 9 часот Биомеханика на Read more

Известување за испити од Катедра за ортодонција

Се известуваат студентите по сите студиски програми, испитите закажани за јунска сесија ќе се одржат писмено со тестови.   Проф. д-р Лидија Кануркова

Промена на обврската за плаќање на административна такса

Почитувани студенти, Ве информираме дека при пријавување на испити и поднесување на образци за запишување и заверка на семестар НЕ ТРЕБА ДА ПЛАЌАТЕ АДМИНИСТРАТИВНА ТАКСА.

Известување за испит по предметот Стоматолошки материјали

Се известуваат студентите дека испитот по предметот Стоматолошки материјали ќе се одржи на ден 06.06.2019 година (Четврток) со почеток од 09:00 ч. во кабинет на Проф. д-р Соња Апостолска.   Проф. д-р Соња Апостолска Проф. д-р Никола Гиговски

Известување за заверка на летен семестар

Се известуваат студентите запишани на прв циклус студии на сите студиски програми дека заверката на летниот семестар, согласно Kалендарот за настава за учебната 2018/19 година,  ќе започне на 31.05.2019 и ќе трае до 12.06.2019. По рокот наведен погоре ќе се Read more

Известување за испит по предметот Исхрана и орално здравје

Се известуваат студентите запишани по студиската програма за Стручни стоматолошки сестри –орални хигиенолози дека испитот по предметот Исхрана и орално здравје закажан за 06.06.2019 година наместо во Библиотека ќе се одржи во амфитеатар на Максилофацијална од 12:00 часот .   Read more

Конкурс за доделување 5 (пет) стипендии на редовни студенти

Врз основа на член 2 од Одлуката за доделување на стипендии на редовни студенти од прв циклус студии на Универзитет ,,Св. Кирил и Методиј”  во Скопје од Фондацијата ,,Атанас Близнакоф” бр. 12-276/3 од 15.02.2019, Универзитет ,,Св. Кирил и Методиј” Стоматолошки Read more