Самоевалуација за студенти – стручни забни техничари

Почитувани студенти, подолу е линкот за самоевалуација за предметите слушани во летниот семестар на студиската програма за стручни забни техничари. Евалуацијата е задолжителна и при обработката на одговорите не е достапен вашиот број на индекс, поради што Ве молиме за Read more

Пријавување на испити за есенски испитен рок

Се известуваат студентите  дека пријавување на испити за есенски испитен рок ќе започне на 15.07.2019 до 23.08.2019. По роковите наведени погоре ќе се наплаќаат надоместоци според одлуката од Деканатска управа од 29.01.2019 година, која е објавена на web страницата на Read more

Известување за испити на Катедрата за ортодонција

До сите студенти кои положиле испити на Катедрата за ортодонција кои се немаат јавено да земат оценка и немаат заведено оценка во индекс и електронски, последниот термин за запишување на оценката во индекс е петок 28.06.2019 во 11:00 часот. проф.д-р Read more

Распоред за полагање по предметите Гнатологија, Претклиничка мобилна, Технологија на заботех.мат. и Биомеханика на џвакалниот систем

Предмет Термин Гнатологија 03.7 2019 во 9 часот Претклиничка мобилна протетика 10, 11 и 12.7 во 9 часот. Практичниот дел од испитот започнува од 01.7 во 8 часот Технологија на заботехнички материјали 2 04.7 2019 во 9 часот Биомеханика на Read more

Известување за испит по предметот Реконструктивни дентални процедури

Испитот по предметот Реконструктивни дентални процедури се поместува од 18.06.2019 година за 20.06.2019 година со почеток во 09:00 часот на Клиниката за болести на заби и ендодотот, одговорен професор д-р Марина Ефтимовска.   проф. д-р Марина Ефтимовска

Известување за испит по предметот Пародонтологија

Испитот по предметот Пародонтологија во јунскиот испитен рок за студентите од студиската програма стручни забни техничари, ќе  се одржи  во училната на стар деканат во понеделник  17.06.2019г.,  од 815-9 ч. Студентите  да носат документ за идентификација( индекс, студентска легитимација). 12.06.2019г. Read more

Известување за испит по преметот Пародонтологија

Студентите од студиската програма стручни забни техничари, кои ќе го полагаат испитот по преметот Пародонтологија во јунскиот испитен рок, да се пријават кај проф.д-р Пешевска во среда 12.06.2019г.,во периодот  од 930-10 ч. На студентите кои нема да бидат пријавени нема Read more

Известување за испит по предметот Технологија на заботехнички материјали 1

Се известуваат студентите кои имаат положено 2 колоквиуми по предметот Технологија на заботехнички материјали 1, усмен дел ќе се одржи на 19.06.2019 година со почеток од 08:00 часот во Едукативен центар.   проф. д-р Јадранка Бундевска

Известување за испити од Катедра за ортодонција

Се известуваат студентите по сите студиски програми, испитите закажани за јунска сесија ќе се одржат писмено со тестови.   Проф. д-р Лидија Кануркова

Промена на обврската за плаќање на административна такса

Почитувани студенти, Ве информираме дека при пријавување на испити и поднесување на образци за запишување и заверка на семестар НЕ ТРЕБА ДА ПЛАЌАТЕ АДМИНИСТРАТИВНА ТАКСА.