Известување за заверка на летен семестар

Се известуваат студентите запишани на прв циклус студии на сите студиски програми дека заверката на летниот семестар ќе започне на 03.06.2019 до 01.07.2019. По роковите наведени погоре ќе се наплаќаат надоместоци според одлуката од Деканатска управа од 29.01.2019 година, која Read more

Известување за полагање на испити

Се известуваат студентите запишани по студиската програма за Стручни забни техничари дека полагањето на испитите во испитната сесија ќе се одржува наместо во амфитеатар 2 во училница –стар деканат од 10-12 ч.    Стоматолошки факултет во Скопје

Известување за испити по предметите Претклиничка фиксна протетика и Технологија на фиксни протези (мостови)

Се известуваат студентите дека  испитот по предметот Претклиничка фиксна протетика (стара програма 5 годишни студии – ДДМ  и испитот по предметот Технологија на фиксни протези (мостови) –Стручни забни техничари наместо на 20.06.2019 година ќе се полага на 19.06.2019 година во Read more

Технологија на фиксни протези (мостови)

Се известуваат студетите запишани по студиската програма за Стручни забни техничари дека полагањето на испитот по предметот Технологија на фиксни протези (мостови) наместо на 10.06.2019 ќе се полага на 20.06.2019 во Компјутерски центар  со почеток од 15:00 часот    Од Read more

Конкурс за доделување 5 (пет) стипендии на редовни студенти

Врз основа на член 2 од Одлуката за доделување на стипендии на редовни студенти од прв циклус студии на Универзитет ,,Св. Кирил и Методиј”  во Скопје од Фондацијата ,,Атанас Близнакоф” бр. 12-276/3 од 15.02.2019, Универзитет ,,Св. Кирил и Методиј” Стоматолошки Read more

Известување за полагање по предметот Технологија на мобилна протеза (парцијална)

Полагањето по предметот Технологија на мобилна протеза (парцијална) за стручни забни техничари во I – колоквиумска недела ќе се одржи наместо на 05.04.2019 на 04.04.2019 со почеток од 14:00 часот во амфитеатар на Стоматолошки факултет во Скопје.   Од одговорниот Read more

Известување за настава по изборни предмети за сите студиски програми

Се известуваат студентите  и наставниците дека наставата за изборните предмети по сите студиски програми ќе започне од 25.02.2019 година, освен за предметите од 10 семстар која  веќе е во тек.   Служба за студентски прашања

Известување за предметот Биомеханика на џвакалниот систем

Се известуваат студентите стручни забни техничари дека усмениот дел од испитот по Биомеханика на џвакалниот систем ќе се одржи на 12.2 2019 година во 11 часот.   проф. д-р Љубен Гугувчевски

Известување за уснен испит по предметот Реконструктивни дентални процедури

Усниот испит по предметот Реконструктивни дентални процедури за студентите од студиската програма за стручни забни техничари ќе биде во два термини. На 08.02.2019 година, во 11 часот да се јават студентите со следниот број на индекс: 562 566 567 570 Read more