Катедра за стоматолошка протетика

Историјат на катедрата Катедрата за стоматолошка протетика за прв пат е формирана во учебната 1960/61 год., при Институтот за стоматологија на Медицинскиот факултет во Скопје. Опфаќала два предмети-претклиничка и клиничка протетика сé до 1975 година, кога поради наставните содржини настанува Read more

Катедра за орална хирургија

Историјат Стоматолошкиот оддел формиран при Медицинскиот факултет на Универзитетот во Скопје, почна со работа во учебната 1959/60 година. Севкупната дејност на Одделот се одвиваше преку заедничката Клиника за болести на устата, забите и виличните коски, под раководство на проф. Смилев. Read more

Катедра за ортодонција

Историјат По формирањето на Медицинскиот факултет во Скопје во 1947 година и се поголемата потреба за воведување на организирана и стручна забоздравствена заштита, во 1948/49 година се формирала Клиниката за усни, забни и вилични болести при Медицинскиот факултет во Скопје. Read more

Катедра за детска и превентивна стоматологија

Историјат Почетоците на Катедрата за детска и превентивна стоматологија датираат уште од 1959/60 година, кога функционирала како составен дел на Стоматолошкиот оддел на Медицинскиот факултет во Скопје, а наставата била спроведувана од Доц. д-р Иван Тавчиовски, до изборот на наставник Read more

Катедра за болести на забите и ендодонтот

Историјат Со почетокот на примена на законот со кој е формиран Стоматолошкиот оддел при Медицинскиот факултет на Универзитетот во Скопје, во учебната 1959/60 година, почна да се одвива и наставата по предметот дентална патологија (поранешен назив на предметот) на Институтот Read more

Катедра за болести на устата и пародонтот

Историјат Напоредно со формирањето на Стоматолошкиот оддел при Медицинскиот факултет во Скопје, во 1959 година започнува и наставата по предметот болести на устата и пародонтот. На почетокот, целокупната наставна дејност се одвивала преку два института,од кои во едниот од нив Read more