No Image Available
Фреквенција на локализација на импактиран и полуимпактиран долен трет молар и можности за тераписки третман
Автор: Величковски Борис Категорија: Mагистерски труд Издавач: Дата: 20 Feb, 1993 ISBN: Бр. на страни: Преземи