No Image Available
Влијанието на полиоморфизиите на гените за матрикс метало-протеиназите врз прогресијата на клиничката слика кај хроничните периапикални процеси и акутните одонтогени инфекции
Автор: Евросимовска Билјана Категорија: Докторска дисертација Издавач: Дата: 20 Feb, 2012 ISBN: Бр. на страни: Преземи