Настава / Распоред – Доктор по дентална медицина (6-годишни)

Распоред за теоретска настава, колоквиумски недели и летен испитен рок Претходни известувања Распоред за теоретска настава и колоквиумски недели за зимски семестри во учебната 2019/2020 година и зимски испитен рок за предмети од I, II, III, IV и V година Read more

Настава / Распоред – Стручна стоматолошка сестра – орален хигиенолог

Распоред за теоретска настава, колоквиумски недели и летен испитен рок - ССС Претходни известувања Распоред за теоретска настава и колоквиумски недели за зимски семестри во учебната 2019/2020 година и зимски испитен рок за предмети од I, II и III година Read more

Настава / Распоред – Доктор по дентална медицина (5-годишни)

Распоред за теоретска настава, колоквиумски недели и летен испитен рок Претходни известувања Распоред за теоретска настава и колоквиумски недели за зимски семестри во учебната 2019/2020 година и зимски испитен рок за предмети од I, II, III, IV и V година Read more