Настава / Распоред – Доктор по дентална медицина (6-годишни)

Теоретска настава и колоквиумски недели за II семестар Теоретска настава и колоквиумски недели за IV семестар РАСПОРЕД ПРАКТИЧНА НАСТАВА ЗА II и IV СЕМЕСТАР     ГРУПИ БОЛЕСТИ НА УСТА И ПАРОДОНТОТ Орална хигиена – 4 семестар ДДМ   ГРУПИ Read more

Настава / Распоред – Стручна стоматолошка сестра – орален хигиенолог

Теоретска настава 2 семестар Теоретска настава 4 семестар Теоретска настава 6 семестар   ГРУПИ ОРТОДОНЦИЈА 2 семестар ССС 4 семестар ССС 6 семестар ССС Изборен 4 семестар ССС Изборни 2 семестар ССС Изборни 6 семестар ССС   ГРУПИ ОРАЛНА ХИРУРГИЈА Read more

Настава / Распоред – Доктор по дентална медицина (5-годишни)

Теоретска настава и колоквиумски недели за VI семестар Теоретска настава и колоквиумски недели за VIII семестар Теоретска настава и колоквиумски недели за X семестар Променет распоред за полагање во летна испитна сесија на предмети кои се слушаат во X семестар Read more