Уписи – прв циклус

КОНКУРС за запишување студенти на прв циклус студии на студиските програми на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје во учебната 2017/2018 година

 

СЛОБОДНИ МЕСТА за запишување студенти на прв циклус студии во вториот уписен рок во учебната 2017/2018 година