Известување за испити на Катедрата за ортодонција

До сите студенти кои положиле испити на Катедрата за ортодонција кои се немаат јавено да земат оценка и немаат заведено оценка во индекс и електронски, последниот термин за запишување на оценката во индекс е петок 28.06.2019 во 11:00 часот.

проф.д-р Лидија Кануркова