Потпис за редовно следење на настава по предметот Забоздравство во заедницата

Добивањето потпис за редовно следење на настава по предметот Забоздравство во заедницата за студентите запишани по студиската програма за доктори по дентална медицина ќе се одвива на 10.01. 2019 година во кабинетот на проф. д-р Мира Јанкуловска, по следниов распоред:

од 1 до 7 група од -09:00-10:00 часот

од 8 до 14 група од 10:00-11:00 и за студентите кои се запишани на  дополнителниот список.

 

Служба за студентски прашања