(Македонски) Стручна и административна служба

Sorry, this entry is only available in Macedonian. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

Име и Презиме

Телефонски број Е – адреса
Драгица Митревска Исаиловска

Секретар

Одговорно лице за спроведување постапки за јавни набавки;

Овластено лице за прием на пријави од укажувачи;

Посредник во случај на вознемирување на работно место

02/3115-647,

Локал бр. 6

disailovska@stomfak.ukim.edu.mk, dragicaisailovska@yahoo.com

 

Одделение за правни и општи работи

Име и Презиме

Телефонски број

Е – адреса

Елизабета Алексоска
-Раководител-

Одделение за правни и општи работи;

Одговорно лице за специјализации;

Офицер за заштита на лични податоци;

Посредник во случај на вознемирување на работно место

02/3115-647

Локал бр. 4

beti@stomfak.ukim.edu.mk

Студентски прашања

Антоанета Киш
-Советник за студентски прашања-

Одговорно лице за информации од јавен карактер;

администратор на IKNOW системот

02/3115-647

Локал бр. 3

kis@stomfak.ukim.edu.mk

Сузана Василевска
-Самостоен референт администратор – студентски прашања-

Одговорно лице за претставки и предлози;

 администратор на IKNOW системот

02/3115-647

Локал бр. 3

suze@stomfak.ukim.edu.mk

Петранка Георгиевска
-Самостоен референт – архивар-

02/3115-647

локал бр. 2

petranka@stomfak.ukim.edu.mk

Нифа Бошковска
– Курир –

02/3115-647

локал бр. 2

Снежана Алексоска
– Хигиеничар –
02/3115-647

локал бр. 2

 

Одделение за финансиско, сметководствено и материјално работење

Име и Презиме

Телефонски број Е – адреса

м-р Александар Митревски
-Раководител-

Одделение за финансиско, сметководствено и материјално работење

02/3115-647

Локал бр. 4

amitrevski@stomfak.ukim.edu.mk

mitrevski1980@yahoo.com

Иван Талески
-Самостоен референт – благајник-Енергетски администратор
02/3115-647

Локал бр. 3

ivan@stomfak.ukim.edu.mk

Зоран Дериволски
-Помлад соработник за ИКТ-

02/3115-647

локал бр. 2

zderivolski@stomfak.ukim.edu.mk

zderivolski@gmail.com

 

Ангажирани лица во стручната служба

Име и Презиме

Телефонски број

Е – адреса

м-р спец. Влатко Коколански
Одделение за правни и општи работи

02/3115-647

Локал бр. 4

vkokolanski@stomfak.ukim.edu.mk

kokolanski@live.com