Стари распореди – Стручен забен техничар

Теоретска настава 2 семестар

Теоретска настава 4 семестар

Практична настава (летен семестар) СЗТ

 

 

  • ГРУПИ ОРТОДОНЦИЈА

4 семестар СЗТ

 

  • ГРУПИ ОРАЛНА ХИРУРГИЈА

Изборни 4 семестар СЗТ

 

  • ГРУПИ СТОМАТОЛОШКА ПРОТЕТИКА

Изборни 4 семестар СЗТ

Биомеханика на џвакален – 4 семестар СЗТ

Керамика 2 – 6 семестар СЗТ

Коронки – 2 семестар

Стоматолошки материјали 1 – 2 семестар СЗТ

Заботехнички материјали – 2 семестар СЗТ

Скелетирана парцијална – 6 семестар СЗТ

Технологија на мобилни протези (парцијална) – 4 семестар СЗТ

 

  • ГРУПИ МАКСИЛОФАЦИЈАЛНА ХИРУРГИЈА

Изборни 4 семестар СЗТ

 

  • ГРУПИ ДЕТСКА И ПРЕВЕНТИВНА СТОМАТОЛОГИЈА

Изборни 2 семестар СЗТ

 

  • ГРУПИ БОЛЕСТИ НА ЗАБИ И ЕНДОДОНТОТ

Изборни Ергономија – 2 семестар СЗТ

 

  • ГРУПИ БОЛЕСТИ НА УСТА И ПАРОДОНТОТ

Орална физиологија – 2 семестар СЗТ