Стари распореди – Доктор по дентална медицина (5-годишни)

 

 

  • ГРУПИ ОРТОДОНЦИЈА

Орална хирургија 1 – 8 семестар

Список изборни 10 семестар

 

  • ГРУПИ ОРАЛНА ХИРУРГИЈА

Орална хирургија 1 – 8 семестар

Список изборни 10 сместар

 

  • ГРУПИ МОБИЛНА ПРОТЕТИКА

Орална хир. 1 – семестар (летен)

Список изборни 10 сместар

Клиничка парцијална – 8 семестар

 

  • ГРУПИ МАКСИЛОФАЦИЈАЛНА ХИРУРГИЈА

10 семестар

Изборни 10 семестар

 

  • ГРУПИ ДЕТСКА И ПРЕВЕНТИВНА СТОМАТОЛОГИЈА

Детска стоматологија 2 – 10 семестар

Изборни 10 семестар

Превентивна стоматологија – 6 семестар

 

  • ГРУПИ БОЛЕСТИ НА УСТА И ПАРОДОНТОТ

Изборни – 10 семестар

Орална медицина и патологија 2 – 8 семестар

Орална хигиена – 4 семестар

Пародонтологија 2 – 10 семестар

Претклиничка пародонтологија – 8 семестар

 

  • ГРУПИ ФИКСНА ПРОТЕТИКА

Дентална медицина – 10 семестар

Претклиничка фиксна протетика – 6 семестар

Кариологија 2 – 8 семестар

 

  • ГРУПИ БОЛЕСТИ НА ЗАБИ

Претклиничка ендодонција – 6 семестар

Ендодонција 2 – 10 семестар

 

  • ГРУПИ

2 семестар (летен)

4 семестар (летен)

Епидемиологија – 4 семестар

Кл. РТГ

Кожно

Неврологија – 4 семестар

Општа хирургија

Патофиза – 4 семестар

Список на задолжени предмети кои студeнтите за прв пат ги слушаат во 2 и 4 семестар

Список на презапишани предмети – 2 семестар

Список на презапишани предмети – 4 семестар

Судска медицина – 10 семестар

Фарма – 4 семестар

Список изборни 2 семестар

Список изборни 6 семестар

Список изборни 10 семестар