Стари распореди – Доктор по дентална медицина (6-годишни)

 

 

  • ГРУПИ БОЛЕСТИ НА УСТА И ПАРОДОНТОТ

Орална хигиена – 4 семестар ДДМ

 

  • ГРУПИ МОБИЛНА ПРОТЕТИКА

Анатомија на вилици и заби – 2 семестар

Претклиничка парцијална – 4 семестар

 

  • ГРУПИ

2 семестар (летен) ДДМ

4 семестар (летен) ДДМ

Епидемиологија – 4 семестар ДДМ

Кл. РТГ ДДМ

Кожно ДДМ

Неврологија – 4 семестар ДДМ

Општа хирургија ДДМ

Патофиза – 4 семестар ДДМ

Фармакологија – 4 семестар

Список на задолжени предмети кои студeнтите за прв пат ги слушаат во 2 и 4 семестар

Список на презапишани предмети – 2 семестар ДДМ

Список на презапишани предмети – 4 семестар ДДМ