СООПШТЕНИЕ – ОРАЛНА БИОХЕМИЈА

Се известуваат студентите од 3-ти семестар, на студиската програма за доктори по дентална медицина дека потписи по предметот Орална биохемија, одговорниот наставник ќе дава во понеделник на 14.1.2019 година од 12 до 13 часот, во соба бр.11, на Катедрата за болести на устата и пародонтот. Студентите на кои вежби им вдел проф.Ивановски, во истиот термин ќе добијат потпис и за вежби.

Скопје, 9.1.2019 год.

Одговорен наставник
проф.д-р Ќиро Ивановски