Соопштение за сите студенти

Се известуваат сите студенти на Стоматолошкиот факултет во Скопје дека на ден 15.08.2018 година започнува електронското пријавување на испити! Пријавувањето ќе трае до 25.08.2018!

Доколку не се испочитува рокот за електронско пријавување, ќе се смета дека нема да пристапите кон полагање на испити во есенската испитна сесија!

 

Студентска служба