Соопштение за испит по предметот Вилично лицева реконструктивна протетика

УСМЕНИОТ ДЕЛ ОД ИСПИТОТ ВО АВГУСТОВСКАТА СЕСИЈА ЌЕ СЕ ОДРЖИ САМО ВО ПРВАТА ДЕКАДА СО СЛЕДНИ ТЕРМИНИ :

20 . 08 . 2018  (понеделник,  11.00 ч.)

22 . 08 . 2018  (среда,  11.00 ч.)

Студентите прво треба да се пријават кај професорот во период од 13. 08  до 17. 08 . 2018 г.  за избор и  договор за точниот термин на полагање.

 

 

09 . 08 . 2018 г.                                                                   проф. д-р  Никола Гиговски