Соопштение за одбрана на магистерски труд д-р Лидија Дамјановска

Ве известуваме дека на ден 13.07.2018 година , д-р Лидија Дамјановска ќе го брани магистерскиот труд  под наслов:

 

Апликација на GS Tri Plaque Gel во детекција на денталниот плак   

 

Во амфитеатарот на Стоматолошки факултет – Скопје со почеток од 10 : 00 часот