Соопштение за испит по предметот Претклиничка фиксна протетика 1 – коронки

ПРАКТИЧНИОТ И УСМЕНИОТ ДЕЛ ОД ИСПИТОТ ВО АВГУСТОВСКАТА СЕСИЈА ЌЕ СЕ ОДРЖИ САМО ВО ПРВАТА ДЕКАДА СО СЛЕДНИ ТЕРМИНИ :

 

17 . 08 . 2018  (петок,  8.30 ч.) – вежбална претклиника

20 . 08 . 2018  (понеделник,  8.30 ч.) – вежбална претклиника

21 . 08 . 2018  (вторник,  8.30 ч.) – вежбална претклиника

22 . 08 . 2018  (среда,  8.30 ч.) – вежбална претклиника

23 . 08 . 2018  (четврток, 8.30 ч.) – вежбална претклиника  (резервен термин)

 

Студентите прво треба да се пријават кај професорот во период од 13. 08  до 16 . 08 . 2018 г.  за избор и  договор за точниот термин на полагање.

 

 

 09. 08. 2018 г.                                                                   проф. д-р  Никола Гиговски