Соопштение за испит по предметот Анатомија и физиологија на џвакален систем

ПИСМЕНИОТ  ТЕСТ ОД ИСПИТОТ ВО АВГУСТОВСКАТА СЕСИЈА ЌЕ СЕ ОДРЖИ САМО ВО ПРВАТА ДЕКАДА ВО  ТЕРМИН  16 . 08 . 2018 г.   (9.00 ч.)  ВО  ЕДУКАТИВЕН ЦЕНТАР (ПРОТЕТИКА)

 

 

08 . 08 . 2018 г.                                         проф. д-р  Никола Гиговски

проф. д-р  Весна Коруноска Стевковска