Соопштение за измена на распоредот за полагање на испитите во есенскиот испитен рок

С О О П Ш Т Е Н И Е

за измена на распоредот за полагање на испитите во есенскиот испитен рок

 

Студентите од ПРВА година, ќе имаат можност да ги полагаат предметите Медицинска хемија и биохемија само во една декада, а не во две декади.

Терминот за полагање на Медицинска хемија е: 29.8.2018

Термин за полагање на Биохемија е: 4.9.2019

 

Координатор за I година: проф. д-р Ќ. Ивановски