Свечената академија по повод 60 години од основањето на Стоматолошкиот факултет – Скопје

Свечената академија по повод 60 години од основањето на Стоматолошкиот факултет во Скопје во состав на Универзитетот ,,Св. Кирил и Методиј” во Скопје се одржа на 29.11.2019 година