Рокови за пријавување на испити

Се известуваат студентите запишани по сите студиски програми дека рокот за пријавувањето на испититите кои ќе се полагаат во  првата испитна сесија –зимска, истотака и рокот за заверката на зимскиот семестар  во учебната 2018/2019 година ќе трае од 11. 01. до 23.01.2019 година.

Запишувањето на летниот семестар во учебната 2018/2019 година ќе се одвива од 05.02. до 15. 02. 2019 година .

 

 

Служба за студентски прашања