Распоред за зимски семестар во учебната 2020/21

Доктори по дентална медицина (6-годишни)

Доктори по дентална медицина  – 5 годишни студии (стара програма)

Распоред-за-практична-настава-за-доктори-по-дентална-медицина-5-година-стара-програма

Стручни забни техничари

Стручни стоматолошки сестри – орални хигиенолози

Списоци со групи за практична настава

– доктори по детална медицина – 6 годишни –