Промена на распоред за општи гледишна на специјализацијата

Се известуваат специјализантите на кои им е одобрена специјализација во 2019 година дека наставата по општите гледишта закажана за 17.05.2019 година во амфитеатар на Стоматолошки факултет во Скопје има измена, односно наставата по детска и превентивна стоматологија наместо од 11-12 часот ќе се одржи од 15-16 часот. Исто така, наставата по стоматолошка протетика наместо од 12-13 часот ќе се одржи од 16-17 часот.

Напоменуваме дека промената се однесува на вториот ден од распоредот. Наставата започнува од 15.5.2019 година.

Стоматолошки факултет – Скопје