Промена во термини за предавања – Стоматолошка протетика

Направена е промена во предавањата закажани за 11.07. и 18.07.2019 година
  • на 11.07.2019 година предавање ќе држи проф.д-р Јадранка Бундевска во амфитеатар на Стоматологија со почеток од 09:00 часот
  • на 18.07.2019 година предавање ќе држи проф.д-р Јагода Бајевска во амфитеатар на Стоматологија со почеток од 09:00 часот