Промена во термините на полагање

Се известуваат студентите дека има промена во термините на полагање во втора колоквиумска недела во X семестар.

 

II колоквиумска недела  од  23.05. до 31.05.2019

четвр  23.5 понед. 27.5 Вторник 28.05. Среда29.5 Четврт.30.5 петок  31.5 сабота. 1. 6
Детска стоматологија1

Од 12-14 Амф 1

Клиничка фиксна протетика 2

13-15 Амф 1

Претхирушки ортодонтски третман

Од 9-10 Амф 1

Максилофацијална хирургија 2

Од 16-18 Амф 2

Ургентни состојби

Од 12-13 Амф 1

 

Имплантологија

Од 8-10 Амф 1