Пријавување на испитот по Претклиничка пародонтологија

Студентите кои ќе го полагаат испитот по предметот Претклиничка пародонтологија во летниот испитен рок, најдоцна до 6.6.2018 (среда) да се пријават кај проф. Ивановски (во Деканатот на Факултетот) за кој термин ќе полагаат (7.6.2018 или 21.6.2018).

Студентите кои што нема да се пријават нема да можат да пристапат на испит.

проф. д-р Ќиро Ивановски