Пријавување на испити за есенски испитен рок

Се известуваат студентите  дека пријавување на испити за есенски испитен рок ќе започне на 15.07.2019 до 23.08.2019.

По роковите наведени погоре ќе се наплаќаат надоместоци според одлуката од Деканатска управа од 29.01.2019 година, која е објавена на web страницата на Факултетот.

 

Стоматолошки факултет – Скопје