(Македонски) Предмети кои се слушале во летниот семестар 2018/2019 – 6 годишни

Sorry, this entry is only available in Macedonian. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

II семестар

1-ва колоквиумска недела

Анатомија 2 09.04.2019 г.
Физиологија 1 11.04.2019 г.
Хистологија и ембриологија 05.04.2019 г.
Дентални материјали 13.04.2019 г. превземи
Анатомија и морфологија на вилици и заби 07.04.2019 г.
Спорт и здравје /
Биостатистика /
Применети информатички знаења во стоматологијата /
Хигиена /

 

II семестар

2-ра колоквиумска недела

Анатомија 2 03.06.2019 г.
Физиологија 1 07.06.2019 г.
Хистологија и ембриологија 31.05.2019 г.
Дентални материјали 05.06.2019 г. превземи
Анатомија и морфологија на вилици и заби /
Спорт и здравје /
Биостатистика 06.06.2019 г.
Применети информатички знаења во стоматологијата /
Хигиена /

 

II семестар

(испити за студенти кои не ги положиле колоквиумите)

Анатомија 2 26.06.2019 г.
Физиологија 1 27.06.2019 г.
Хистологија и ембриологија 24.06.2019 г.
Дентални материјали 20.06.2019 г.
Анатомија и морфологија на вилици и заби 21.06.2019 г.
Спорт и здравје /
Биостатистика 17.06.2019 г.
Применети информатички знаења во стоматологијата 28.06.2019 г.
Хигиена /

 

IV семестар

1-ва колоквиумска недела

Патолошка физиологија 09.04.2019 г.
Фармакологија 11.04.2019 г.
Патолошки основи на болестите 05.04.2019 г.
Претклиничка мобилна протетика (П.П.) /
Неврологија 13.04.2019 г.
Епидемиологија /
Орална хигиена 07.04.2019 г. превземи

 

IV семестар

2-ра колоквиумска недела

Патолошка физиологија 03.06.2019 г.
Фармакологија 05.06.2019 г.
Патолошки основи на болестите 31.05.2019 г.
Претклиничка мобилна протетика (П.П.) 07.06.2019 г.
Неврологија 08.06.2019 г.
Епидемиологија 06.06.2019 г.
Орална хигиена /

 

IV семестар

(испити за студенти кои не ги положиле колоквиумите)

Патолошка физиологија 26.06.2019 г.
Фармакологија 25.06.2019 г.
Патолошки основи на болестите 20.06.2019 г.
Претклиничка мобилна протетика (П.П.) /
Неврологија 24.06.2019 г.
Епидемиологија 21.06.2019 г.
Орална хигиена 10.06.2019 г. превземи

 

VI семестар

1-ва колоквиумска недела

Општа хирургија

08.04.2019 г.

Дерматовенерологија /
Англиски јазик 2

12.04.2019 г.

Претклиничка фиксна протетика /
Анестезија и седација

10.04.2019 г.

превземи
Клиничка кариологија и реставративна стоматологија 1 /
Офталмологија /
Основи на научно истражувачка работа

/

Психијатрија

05.04.2019 г.

Гинекологија

/

 

VI семестар

2-ра колоквиумска недела

Општа хирургија 31.05.2019 г.
Дерматовенерологија 05.06.2019 г.
Англиски јазик 2 08.06.2019 г.
Претклиничка фиксна протетика 03.06.2019 г. превземи
Анестезија и седација /
Клиничка кариологија и реставративна стоматологија 1 06.06.2019 г.
Офталмологија 07.06.2019 г.
Основи на научно истражувачка работа /
Психијатрија /
Гинекологија /

Резултати од Претклиничка кариологија(стара програма) – превземи

VI семестар

(испити за студенти кои не ги положиле колоквиумите)

Општа хирургија 20.06.2019 г.
Дерматовенерологија 21.06.2019 г. превземи
Англиски јазик 2 /
Претклиничка фиксна протетика 17.06.2019 г. превземи
Анестезија и седација 25.06.2019 г.
Клиничка кариологија и реставративна стоматологија 1 24.06.2019 г.
Офталмологија 26.06.2019 г.
Основи на научно истражувачка работа /
Психијатрија 27.06.2019 г.
Гинекологија /