(Македонски) Предмети кои се слушале во летен семестар 2018/2019 ССС-ОХ

Sorry, this entry is only available in Macedonian. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

 

II семестар

1-ва колоквиумска недела

Орална хистологија и ембриологија 08.04.2019 г. превземи
Орална микробиологија и имунологија 10.04.2019 г. превземи
Основи на орална хигиена 05.04.2019 г. превземи
Англиски јазик /
Исхрана и орално здравје /
Медицинска документација во стоматологијата /

 

II семестар

2-ра колоквиумска недела

Орална хистологија и ембриологија 03.06.2019 г. превземи
Орална микробиологија и имунологија 05.06.2019 г. превземи
Основи на орална хигиена 31.05.2019 г. превземи
Англиски јазик /
Исхрана и орално здравје 06.06.2019 г. превземи
Медицинска документација во стоматологијата 07.06.2019 г.

 

II семестар

(испити за студенти кои не ги положиле колоквиумите)

Орална хистологија и ембриологија 21.06.2019 г.
Орална микробиологија и имунологија 24.06.2019 г.
Основи на орална хигиена 20.06.2019 г. превземи
Англиски јазик /
Исхрана и орално здравје /
Медицинска документација во стоматологијата 18.06.2019 г.

 

IV семестар

1-ва колоквиумска недела

Интерна медицина со нега на болен 10.04.2019 г.
Орална патологија и медицина 08.04.2019 г. превземи
Пародонтологија 05.04.2019 г. превземи
Пациенти со посебни потреби 12.04.2019 г. превземи
Менаџмент во стоматологијата 11.04.2019 г. превземи
Физикална терапија во стоматологијата /

 

IV семестар

2-ра колоквиумска недела

Интерна медицина со нега на болен 05.06.2019 г.
Орална патологија и медицина 03.06.2019 г.
Пародонтологија 31.05.2019 г. превземи
Пациенти со посебни потреби 07.06.2019 г. превземи
Менаџмент во стоматологијата 06.06.2019 г. превземи
Физикална терапија во стоматологијата /

 

IV семестар

(испити за студенти кои не ги положиле колоквиумите)

Интерна медицина со нега на болен 24.06.2019 г.
Орална патологија и медицина 21.06.2019 г.
Пародонтологија 20.06.2019 г.
Пациенти со посебни потреби /
Менаџмент во стоматологијата /
Физикална терапија во стоматологијата /

 

VI семестар

1-ва колоквиумска недела

Ортодонција /
Орална хирургија 05.04.2019 г. превземи
Максилофацијална хирургија /
Вовед во научно истражување и дипломска работа /
Геронтостоматологија /
Пациенти со ризик за стоматолошки интервенции 08.04.2019 г.
Стоматолошка рентгенологија 09.04.2019 г.

 

VI семестар

2-ра колоквиумска недела

Ортодонција 06.06.2019 г.
Орална хирургија 03.06.2019 г. превземи
Максилофацијална хирургија 07.06.2019 г.
Вовед во научно истражување и дипломска работа /
Геронтостоматологија /
Пациенти со ризик за стоматолошки интервенции 08.06.2019 г.
Стоматолошка рентгенологија 05.06.2019 г.

 

VI семестар

(испити за студенти кои не ги положиле колоквиумите)

Ортодонција 20.06 2019 г.
Орална хирургија 24.06.2019 г.
Максилофацијална хирургија 21.06.2019 г.
Вовед во научно истражување и дипломска работа /
Геронтостоматологија /
Пациенти со ризик за стоматолошки интервенции /
Стоматолошка рентгенологија /