(Македонски) Предмети кои се слушале во зимскиот семестар 2018/2019 – 6 годишни

Sorry, this entry is only available in Macedonian. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

I семестар

(испити за студенти кои не ги положиле колоквиумите)

Медицинска хемија 12.06.2019 г.
Биохемија 19.06.2019 г.
Анатомија 1 10.06.2019 г.
Биологија 11.06.2019 г.
Биофизика 18.06.2019 г.
Медицинска етика и психологија 13.06.2019 г. превземи
Англиски јазик 1 25.06.2019 г.

 

III семестар

(испити за студенти кои не ги положиле колоквиумите)

Физиологија 2 /
Микробиологија и имунологија 18.06.2019 г.
Општа патологија 13.06.2019 г.
Претклиничка мобилна протетика (Т.П.) 19.06.2019 г. превземи

превземи

Орална биохемија 11.06.2019 г. превземи
Ергономија 12.06.2019 г. превземи
Орофацијална генетика /
Социјална медицина /
Здравствена екологија /

 

V семестар

(испити за студенти кои не ги положиле колоквиумите)

Интерна медицина 10.06.2019 г.
Оториноларингологија 11.06.2019 г.
Педијатрија 12.06.2019 г.
Инфектологија 13.06.2019 г.
Претклиничка фиксна протетика /
Претклиничка кариологија 18.06.2019 г.
Основи на клиничка радиологија 19.06.2019 г.

Резултати – Гнатологија  –  05.06.2019  /  превземи