Уписи – прв циклус

УЧЕБНА 2018/2019 ГОДИНА

КОНКУРС за запишување студенти на прв циклус студии на студиските програми на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје во учебната 2018/2019 година

СЛОБОДНИ МЕСТА за запишување студенти на прв циклус студии во вториот уписен рок во учебната 2018/2019 година


УЧЕБНА 2017/2018 ГОДИНА

КОНКУРС за запишување студенти на прв циклус студии на студиските програми на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје во учебната 2017/2018 година

СЛОБОДНИ МЕСТА за запишување студенти на прв циклус студии во вториот уписен рок во учебната 2017/2018 година