КОНКУРС за запишување студенти на трет циклус – докторски студии на студиските програми на УКИМ во академската 2018/2019 година

Универзитетот ,,Св. Кирил и Методиј” Скопје го објави КОНКУРСОТ за запишување студенти на трет циклус – докторски студии на студиските програми на УКИМ во академската 2018/2019 година.

Повеќе информации можете да најдете во самиот конкурс и на веб страната на Универзитетот на следниот линк: http://www.ukim.edu.mk/mk_content.php?meni=152&glavno=8