Клиничка ендодонција 2 – јунска сесија

ИСПИТОТ  ПО ПРЕДМЕТОТ  КЛИНИЧКА  ЕНДОДОНЦИЈА 2   ЌЕ СЕ ОДРЖИ НА:

 

10.06.2019 год. со почеток во 9 часот       група    3,4

11.06.2019 год. со почеток во 9 часот       група    1,2

12.06.2019 год. со почеток во 9 часот       група    5,6

13.06.2019 год. со почеток во 9 часот       група    7,8

25.06.2019 год. со почеток во 9 часот       група    9,10

26.06.2019 год. со почеток во 9 часот       група    11,12

27.06.2019 год. со почеток во 9 часот      група    13,14

 

Проф.др.Соња Апостолска