Предмети кои се слушале во летниот семестар 2017/18 – СЗТ

 

II семестар

Технологија на заботехнички материјали 1

22.01.2019

 
Морфологија на заби 2

23.01.2019

 
Технологија на фиксни протези (коронки)

24.01.2019

 
Ергономија (изборен)

25.01.2019

 
Превентива на орални заболувања (изборен)

28.01.2019

превземи

Орална физиологија (изборен)

29.01.2019

 

 

IV семестар

Биомеханика на џвакален систем

22.01.2019

превземи

Ортодонција 2

23.01.2019

превземи

Технологија на мобилни протези (парцијална)

24.01.2019

 
Дентална имплантологија (изборен)

25.01.2019

 
Медицинска информатика (изборен)

28.01.2019

 
Ургентни состојби (изборен)

29.01.2019

 

 

VI семестар

Скелетирана парцијална 2

22.01.2019

 
Стоматолошка керамика 2

24.01.2019