Предмети кои се слушале во зимскиот семестар 2018/19 – СЗТ

 

I семестар
1-ва декада (испити за студенти кои не ги положиле колоквиумите)
Заботехнички материјали и инструменти 25.01.2019
Анатомија и физиологија на џвакален систем 28.01.2019 превземи
Реконструктивни дентални процедури 29.01.2019
Морфологија на заби 1 30.01.2019
Пародонтологија 31.01.2019
Медицинска етика и психологија 01.02.2019 превземи
Англиски јазик 04.02.2019
2-ра декада (испити за студенти кои не ги положиле колоквиумите)
Заботехнички материјали и инструменти 05.02.2019
Анатомија и физиологија на џвакален систем 06.02.2019
Реконструктивни дентални процедури 07.02.2019 превземи
Пародонтологија 08.02.2019
Медицинска етика и психологија 11.02.2019
Англиски јазик 12.02.2019

 

III семестар
1-ва декада (испити за студенти кои не ги положиле колоквиумите)
Технологија на фиксни протези (мостови) 23.01.2019
Ортодонција 1 28.01.2019 превземи
Технологија на заботехнички материјали 2 29.01.2019 превземи
2-ра декада (испити за студенти кои не ги положиле колоквиумите)
Технологија на фиксни протези (мостови) 04.02.2019 превземи
Стоматолошка рентгенологија 05.02.2019
Орална хигиена 06.02.2019
Менаџмент во стоматологија 07.02.2019 превземи

 

V семестар
1-ва декада (испити за студенти кои не ги положиле колоквиумите)
Технологија на мобилни протези 23.01.2019 превземи
Протетичка естетика 25.01.2019
Гереонтостоматологија 28.01.2019
2-ра декада (испити за студенти кои не ги положиле колоквиумите)
Технологија на мобилни протези 04.02.2019 превземи
Стоматолошка протетика 05.02.2019
Виличнореконструктивна протетика 06.02.2019
Гереонтостоматологија 08.02.2019
Скелетирана парцијална протеза 11.02.2019 превземи