Извесување за настава по предметот Дентална имплантологија

Почитувани колеги,

Материјалот  за дел од часовите од предметот Дентална имплантологија  се дадени во прилог  (Периимплантна болест, Терапија на одржување на имплантите).

Ви стојам на располагање за дополнителни консултации ( spesevska@stomfak.ukim.edu.mk).

 

Проф. д-р Снежана Пешевска