Известување за студентите запишани на III циклус (докторски) студии

Почитувани,

Ве известуваме дека целокупната настава (генерички предмети, задолжителни и изборни предмети од соодветните модули) ќе бидат организирани по електонски пат, за што ќе бидете дополнително информирани на Вашите е-мејл адреси.

Во врска со преостанатите активности за докторските студии (одржување на годишни конференции и други потребни консултатции) ќе треба да стапите во контакт со Вашите ментори.

Стоматолошки факултет – Скопје