Известување за одбрана на магистерски труд на д-р Милан Нацевски

ДО
СИТЕ НАСТАВНИЦИ, СОРАБОТНИЦИ, ЛЕКАРИ И
СТУДЕНТИ ПРИ СТОМАТОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ -СКОПЈЕ

 

С О О П Ш Т Е Н И Е

Ве известуваме дека на ден 22.05.2019 година , д-р Милан Нацевски ќе го брани магистерскиот труд под наслов:

Информираноста на пациентите со пародонтална болест за важноста на контролните прегледи во одржувањето на постигнатите резултати“ vо амфитеатарот на Стоматолошки факултет во Скопје со почеток од 11 : 00 часот.