Известување за неработни денови

Се известуваат студентите запишани по сите студиски програми : доктори по дентална медицина, стручни забни техничари и стручни стоматолошки сестри – орални хигиенолози дека соглано законот за празници на Република Македонија во 2019 година деновите 01 и 07 Јануари 2019 година се неработни денови.

 

 

Служба за студентски прашања