Известување за настава по предметот Претклиничка фиксна протетика

Почитувани колеги…Ги испраќам   предавањата кои треба да ги завршиме

до колоквиумската недела. Имајќи предвид дека немате сега колоквиум,во зависност од состојбата во која се наоѓаме, ќе го имаме и текот на работа понатака.За се што не ви е јасно  може да ме контактирате…Службениот мејл и мојот приватен мејл  biljanakapusevska@gmail.com.