Известување за испит по предметот Орална биохемија и физиологија

Студентите од студиската програма за стручни стоматолошки сестри-орални хигиенолози,  кои ќе го полагаат испитот по предметот Орална биохемија и физиологија да се јават на испит на 11.06.2018 г. (понеделник) во 11 часот кај проф. Пешевска.

5.06.2018                                                                                                 Одговрен наставник

Проф.д-р Пешевска