Известување за испити по предметите Претклиничка фиксна протетика и Технологија на фиксни протези (мостови)

Се известуваат студентите дека  испитот по предметот Претклиничка фиксна протетика (стара програма 5 годишни студии – ДДМ  и испитот по предметот Технологија на фиксни протези (мостови) –Стручни забни техничари наместо на 20.06.2019 година ќе се полага на 19.06.2019 година во амфитеатар 1 од 9-10 часот.

 

Од одговорниот наставник