Известување за ЕРАЗМУС+

Од страна на Универзитетот ,,Св. Кирил и Методиј” во Скопје е објавен КОНКУРСОТ ВО РАМКИ НА ПРОГРАМАТА ЕРАЗМУС+ АКЦИЈА 1: ИНДИВИДУАЛНА МОБИЛНОСТ ЗА СТУДЕНТИ И НАСТАВЕН КАДАР  за академската 2018/2019 година.

Конкурсот може да го превземете тука – превземи.

Кандидатите лично ја поднесуваат апликацијата во три примерока до Еразмус+ координаторот на факултетот, најдоцна до 1 октомври 2018.