Известување за добивање потписи за редовност на теоретска и практична настава

Се известуваат одговорните наставници и студентите запишани по сите студиски програми: доктори по дентална медицина, стручни забни техничари и стручни стоматолошки сестри – орални хигиенолози дека рокот за добивање на потписи заради редовност на теоретската и практичната настава ќе трае од  04.01. до 11.01.2019 година.

 

 

Служба за студентски прашања