Евалуација на летен семестар – СЗТ

Почитувани студенти,

на линкот е достапна евалуацијата на предметите од летниот семестар за студиската програма за стручни забни техничари.

Евалуирањето е задолжително и истото треба да го извршите пред запишувањето на зимскиот семестар.

 

Со почит,

стручна и административна служба

на Стоматолошки факултет – Скопје